ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Η χρόνια νεφρική νόσος σε πρώιμο στάδιο δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Η ΧΝΝ δυστυχώς συνήθως δεν μπορεί να θεραπευτεί πλήρως.

Η νεφρική νόσος όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί και όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση τόσο μεγαλύτερες είναι οι δυνατότητες αποτελεσματικής θεραπείας.

Αιματολογικές εξετάσεις και γενική ούρων​ ελέγχουν την κατάσταση των νεφρών μας.

Η νεφρική νόσος μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να είναι ασυμπτωματική για πολλά χρόνια. Βαθμιαία όμως και με την επιδείνωση της νόσου, τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

  • ανορεξία
  • κεφαλαλγία
  • απώλεια βάρους
  • σύγχυση
  • περιορισμένη παραγωγή ούρων
  • οίδημα κάτω άκρων
  • καταβολή
  • ναυτία ή και εμετοί

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της νεφρικής ανεπάρκειας, οξείας και χρόνιας, περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού, αιματολογικό έλεγχο, γενική ούρων και απεικονιστικές εξετάσεις - υπερηχογράφηµα, αξονική ή µαγνητική τοµογραφία, ή συνδυασμό εξετάσεων.

Κατά τη διάγνωση, ανακαλύπτεται και το στάδιο της νόσου στο οποίο βρίσκεται. Τα στάδια της νεφρικής νόσου υπολογίζονται με βάση τις μετρήσεις των επιπέδων του ρυθμού σπειραματικής διήθησης.

Πρόκειται για ένα δείκτη που μας δείχνει το επίπεδο της νεφρικής ανεπάρκειας καθώς και σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξή της. Υπολογίζεται από την τιμή της κρεατινίνης στο αίμα και άλλες παραμέτρους (βάρος, ηλικία, φύλο)

1ο Στάδιο: Η νεφρική λειτουργία σε αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται ως σχεδόν φυσιολογική.

1ο Στάδιο, Τιμές GFR: 90ml/min/1,73 m2

2ο Στάδιο: Ήπια μειωμένη νεφρική λειτουργία.

2ο Στάδιο, Τιμές GFR: 60-89ml/min/1,73 m2

3ο Στάδιο: Μέτρια μειωμένη νεφρική λειτουργία.

3ο Στάδιο, Τιμές GFR: 30-60ml/min/1,73 m2

4ο Στάδιο: Σοβαρή  μείωση της νεφρικής λειτουργίας.

4ο Στάδιο, Τιμές GFR: 15-30ml/min/1,73 m2

5ο Στάδιο: Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να χρειαστεί αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού.

5ο Στάδιο, Τιμές GFR: 2-15ml/min/1,73 m2

Επιπλέον μεγάλη σημασία έχει η ύπαρξη λευκώματος στα ούρα και ανάλογα με τη βαρύτητα της λευκωματουρίας υπάρχουν 3 στάδια.

Εκτίμηση και σταδιοποίηση της νεφρικής λειτουργίας με βάση τη λευκωματουρία

Ρυθμός απέκκρισης αλβουμίνης από τα ούρα

Στάδιο 1 (Α1) <30mg/ημέρα φυσιολογική ή σχεδόν φυσιολογική λειτουργία
Στάδιο 2 (Α2) 30-300mg/ημέρα επηρεασμένη λειτουργία
Στάδιο 3 (Α3) >300mg/ημέρα σημαντικά επηρεασμένη λειτουργία

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν όσοι πάσχουν από:

Ο διαβήτης εμφανίζεται όταν το σάκχαρο στο αίμα σας παραμένει πολύ υψηλό. Με την πάροδο του χρόνου, το μη ελεγχόμενο σάκχαρο στο αίμα μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε πολλά όργανα στο σώμα σας, συμπεριλαμβανομένων των νεφρών και της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων, των νεύρων και των ματιών.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση εμφανίζεται όταν η αρτηριακή σας πίεση στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων σας αυξάνεται. Εάν δεν ελέγχεται ή δεν ελέγχεται καλά, η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να είναι η κύρια αιτία καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικών επεισοδίων και χρόνιας νεφρικής νόσου. Επίσης, η χρόνια νεφρική νόσος μπορεί να προκαλέσει υψηλή αρτηριακή πίεση.

Η παχυσαρκία είναι ένας ισχυρός ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου και για την ανάπτυξη της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) – (ή ανεπάρκειας όπως είναι γνωστή στο ευρύ κοινό). Οι άνθρωποι που είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι έχουν διπλάσιες έως και εφταπλάσιες περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ΧΝΝ τελικού σταδίου, σε σύγκριση με αυτούς που έχουν κανονικό βάρος.

Ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου και αν κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έπασχε από την νεφρική νόσο. Αν γνωρίζετε ότι κάποιος συγγενής εξ αίματος είχε προβλήματα που σχετίζονται με τη νεφρική νόσο, ξεκινήστε άμεσα να ελέγχετε την υγεία των νεφρών σας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ :

*Chronic kidney disease. Available here :  (Accessed March 2021). 2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney Int Suppl 2013; 3:1–150.